Introduktion

IFS Danmark er et mødested for IFS terapeuter og IFS behandlere, der som minimum har taget Level 1 af uddannelsen. Det er også et sted, hvor interesserede i IFS kan orientere sig.

Hvad er IFS?

IFS (Internal Family Systems) er skabt af den amerikanske psykolog og familieterapeut Dr. Richard Schwartz og er en evidensbaseret psykoterapeutisk metode. Som flere andre før ham opdagede Schwartz gennem arbejdet med sine klienter, at psyken ikke er en samlet enhed, men består af et utal af dele, som også kan kaldes underpersonligheder, og at dette ikke er et tegn på en personlighedsforstyrrelse, men tværtimod udtryk for normalitet. I arbejdet med klientens forskellige dele kom Richard Schwartz til den radikale erkendelse, at alle underpersonligheder ønsker at gøre det bedste for personen på hver deres måde, også selv om det kan have en pris eller skabe problemer i klientens liv, og at vi alle er født med et Selv, som ikke kan ødelægges af traumer, men som kan være skjult af underpersonlighederne. Selvet rummer helende kvaliteter af omsorg, medfølelse, nysgerrighed, klarhed og mod m.m. I IFS sker udvikling og heling i høj grad gennem at skabe relationer mellem Selvet og underpersonlighederne, hvilket giver Selvet mulighed for at fungere som en omsorgsfuld, medfølende, nysgerrig og helende støtte og leder i psykens indbyrdes forbundne dele, der rummer hver deres kvaliteter og ressourcer.

Uddannelse

IFS Danmark er i proces med IFS Instituttet i Illinois om at blive anerkendt som International Partner, hvilket betyder, at vi vil tilbyde den officielle terapeutiske træning i IFS i Danmark. Så snart det er muligt, vil det blive offentliggjort her på hjemmesiden. Det vil også blive annonceret, hvornår vi kan tilbyde level 1 (ud af 3).

En introduktionsworkshops i IFS afholdes i København til efteråret med Signe Steenberger og Peter Legård Nielsen som undervisere. Yderligere oplysninger og tid og sted vil blive oplyst her på siden, på IFS Danmarks Facebookside og i nyhedsbrevet.

Hvis du ønsker at tilmelde dig nyhedsbrevet, kan du sendre dit navn og e-mailsadresse til peter@selv-til-del.dk.